UBND TP.HCM đề xuất điều chỉnh quy hoạch ở quận Phú Nhuận

Đường Phan Xích Long, đoạn từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến đường Phan Đăng Lưu được điều chỉnh lộ giới từ 20m còn 16m. Đường Duy Tân được điều chỉnh lộ giới từ 10m xuống 8m. Đường Trần Khắc Chân được điều chỉnh lộ giới từ 16m còn 13m.

Hàng loạt khu đất ở quận Phú Nhuận sẽ được điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với mục đích sử dụng đất hiện tại. Đồng thời, nhiều tuyến đường ở quận này cũng được điều chỉnh giảm lộ giới.

UBND TP.HCM vừa chấp thuận đề xuất điều chỉnh quy hoạch một số khu vực và tuyến đường tại Phú Nhuận theo đề nghị của Sở Quy hoạch Kiến trúc và UBND quận Phú Nhuận.

Cụ thể, khu vực 179A-181, 177-169 , 59/1A của đường Phan Đăng Lưu được điều chỉnh từ đất thương mại dịch vụ thành đất ở. Lô đất 34-36, đường Phan Đình Phùng được điều chỉnh từ đất thương mại dịch vụ thành đất ở.

Lô đất 128, đường Phan Đăng Lưu được điều chỉnh từ đất công cộng thành đất ở. Các địa chỉ 750A/20, 750A/21, 750A/22, 750A/23, 750A/24 của đường Nguyễn Kiệm được điều chỉnh từ đất cây xanh thành đất ở.

Phú Nhuận được điều chỉnh mục đích sử dụng hàng loạt lô đất

Mảnh đất 750A/4, đường Nguyễn Kiệm được điều chỉnh từ đất ở thành đất cây xanh. Khu đất liền kề chùa Đại Giác được điều chỉnh từ đất cây xanh, tôn giáo thành đất ở hiện hữu. Lo đất 128, đường Nguyễn Trọng Tuyển được điều chỉnh từ đất giáo dục thành đất y tế.

Mảnh đất 207B, đường Hoàng Văn Thụ được điều chỉnh từ đất công cộng thành đất ở hiện hữu. Các lô đất  C14 số 76, C15 số 74, C24 số 38/6E , 38/3, 38/5, 38/7 C25 số 30 ở đường Nguyễn Văn Trỗi được điều chỉnh từ đất thương mại dịch vụ thành đất ở.

Khu vực 94-96, đường Huỳnh Văn Bánh được điều chỉnh từ đất thương mại dịch vụ thành đất ở. Khu L9 184/1 Lê Văn Sỹ được điều chỉnh từ đất thương mại dịch vụ thành đất ở. Khu vực 489A/23/127 Huỳnh Văn Bánh được điều chỉnh từ đất y tế thành đất ở.

Khu vực 118 Đặng Văn Ngữ được điều chỉnh từ đất y tế thành đất ở. Khu C4, M8 khu dân cư phường 9, quận Phú Nhuận được điều chỉnh từ đất công trình công cộng thành đất ở.

Đồng thời, UBND TP.HCM cũng chấp thuận đề xuất cho giảm lộ giới hàng loạt tuyến đường ở quận Phú Nhuận. Cụ thể, đường Cô Bắc được điều chỉnh lộ giới từ 8m còn 6m. Đường Cầm Bá Thước thông ra đường Phan Đăng Lưu được điều chỉnh lộ giới từ 12m còn 8m.

Đường Đặng Thai Mai được điều chỉnh lộ giới từ 10m còn 9m. Đường Ký Con được điều chỉnh lộ giới từ 12m giảm còn 8m. Đường Nguyễn Công Hoan được điều chỉnh lộ giới từ 16m xuống 14m.

Đường Nguyễn Lâm được điều chỉnh lộ giới từ 8m còn 6m. Đường Lê Tự Tài được điều chỉnh lộ giới từ 12m xuống 6m. Đường Nguyễn Đình Chiểu được điều chỉnh lộ giới từ 20m còn 16m.

Đường Phan Xích Long, đoạn từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến đường Phan Đăng Lưu được điều chỉnh lộ giới từ 20m còn 16m. Đường Duy Tân được điều chỉnh lộ giới từ 10m xuống 8m. Đường Trần Khắc Chân được điều chỉnh lộ giới từ 16m còn 13m.

Tương tự, đường Hồ Biểu Chánh được điều chỉnh lộ giới từ 14m còn 6m. Đường Hoàng Diệu được điều chỉnh lộ giới từ 16m xuống 12m. Đường Trương Quốc Dung, đoạn từ hẻm 74 đến đường Trần Hữu Trang được điều chỉnh lộ giới từ 16m còn 13m.

Đường Hồ Biểu Chánh được điều chỉnh lộ giới từ 16m giảm 10m. Đường Trần Cao Vân được điều chỉnh lộ giới từ 12m còn 8m. Đường Đỗ Tấn Phong được điều chỉnh lộ giới từ 16m giảm còn 12m.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>