tử vi nam mạng bính tuất 71 tuổi năm bính thân

Xem bói Thái Ất tử vi 2016 tuổi Bính Tuất 71 Tuổi – Dương Nam

Xem bói Thái Ất tử vi 2016 tuổi Bính Tuất 71 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 02-2-1946 đến 21-1-1947) Vật Phẩm May Mắn: Phật Di Lạc Cẩm Thạch Tướng tinh: Con Trâu Con dòng: Huỳnh Đế.