Quy định về tuyển dụng và quản lý công chức được sửa đổi.

Cổng TTĐT Chính phủ nhận được phản ánh của ông Nguyễn Đức Hiệu (Hà Nội) về một số bất cập trong cách tính điểm xét tuyển viên chức quy định tại Điều 12 Nghị định số29/2012/NĐ-CP, gây thiệt thòi cho những người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

Theo Điều 12 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cách tính điểm xét tuyển viên chức với trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo hệ thống tín chỉ là điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100; điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo điểm 100 và tính hệ số 2.

♠ Bạn đang cần Tìm Việc Làm hoặc Tìm Việc Nhanh để trang trải cho cuộc sống? Truy cập ngay website Mạng Việc Làm để có được những tin tức tuyển dụng được cập nhật thường xuyên!
Trong khi đó, với trường hợp thí sinh dự thi viên chức tốt nghiệp hệ đào tạo niên chế (chính quy), cũng như các thí sinh tốt nghiệp hệ đào tạo từ xa, hệ vừa học, vừa làm (tại chức), hệ liên thông, cách tính điểm gồm: Điểm học tập xác định bằng trung bình cộng kết quả môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100 tính hệ số 1; điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1; điểm phỏng vấn hoặc thực hành tính theo điểm 100 và tính hệ số 2.
Với cách tính điểm như trên, thí sinh đạt bằng giỏi hệ thống tín chỉ, có điểm sát hạch và điểm học tập cao hơn thí sinh hệ vừa học – vừa làm, tốt nghiệp trung bình khá thì thí sinh hệ thống tín chỉ trượt kỳ xét tuyển viên chức, trong khi thí sinh hệ vừa làm – vừa học lại đỗ.
Ông Hiệu đề nghị cơ quan chức năng xem xét, sửa đổi Nghị định số 29/2012/NĐ-CP theo hướng bỏ các quy định có liên quan đến hệ đào tạo theo hệ thống tín chỉ để đảm bảo công bằng giữa các thí sinh khi xét tuyển viên chức.
Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:
Thực hiện Chương trình công tác năm 2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ hiện đang xây dựng, trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

♠ Cần thêm thông tin về các việc làm cũng như nhân sự, hãy thử tham khảo các mục dưới đây:

Truy cập để xem nhiều hơn tại MangViecLam.com – Kết Nối Sự Nghiệp, Tuyển Dụng, Kiếm Tìm Việc Nhanh 24H
Hotline: (028) 2222 2236 / (08) 2266 3636 / (08) 2268 3636

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>