Giải quyết việc làm ở huyện Tây Hòa.

Huyện Tây Hòa (Phú Yên) vừa tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015, định hướng giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

♠ Bạn đang cần Tìm Việc Làm hoặc Tìm Việc Nhanh để trang trải cho cuộc sống? Truy cập ngay website Mạng Việc Làm để có được những tin tức tuyển dụng được cập nhật thường xuyên!

Sau 5 năm thực hiện chương trình này, huyện Tây Hòa đã giải quyết việc làm mới cho hơn 15.600 lao động, vượt hơn 1% kế hoạch; đào tạo nghề cho gần 1.800 lao động nông thôn, đạt 56,7% kế hoạch; 240 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 96% kế hoạch; tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 15,5% vào năm 2011 còn 3,3%.

♠ Để có thể Tìm Việc nhanh chóng nhất, hãy tìm thông tin ở Mang Viec Lam để giành lấy cho mình một cơ hội!

Mục tiêu của huyện trong giai đoạn 2016-2020 là tạo việc làm mới cho 13.000 lao động, đưa tỉ lệ lao động thất nghiệp xuống dưới 2,5%; phấn đấu đến năm 2020 nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo lên 70% so với tổng số lao động toàn xã hội, giảm tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới 2% và hộ cận nghèo là 2,5%/năm.

♠ Cần thêm thông tin về các việc làm cũng như nhân sự, hãy thử tham khảo các mục dưới đây:

Truy cập để xem nhiều hơn tại MangViecLam.com – Kết Nối Sự Nghiệp, Tuyển Dụng, Kiếm Tìm Việc Nhanh 24H
Hotline: (028) 2222 2236 / (08) 2266 3636 / (08) 2268 3636

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>