Định nghĩa cho vay ký quỹ là gì?

Nếu bạn có một danh mục đầu tư khá lớn và đang suy nghĩ về việc phát triển nó hơn nữa nhưng không có tiền để làm như vậy, một khoản có thể chỉ là vé.

Nói chung, một khoản ký quỹ hoặc ký quỹ cho là một hình thức của bánh răng cho phép bạn tiền để đầu tư vào các cổ phiếu đã được phê duyệt, quỹ quản lý, sử dụng tiền mặt hiện tại của bạn, cổ phiếu hay các quỹ quản lý như an ninh.

ban nhatd5

Tin đăng của kiến trúc sư trên website NhaDatSo.com

Chủ yếu nhắm vào các nhà đầu tư đã nhận thức sâu sắc về tình hình tài chính của mình và chủ động quản lý đầu tư của họ, cho vay ký quỹ có thể giúp bạn đạt được mục tiêu tài chính của bạn nhanh hơn.

Tất nhiên, để đạt được mục tiêu của bạn nhanh hơn không phải là lý do duy nhất để xem xét cho vay ký quỹ.
vay Margin chủ yếu nhắm vào các nhà đầu tư đã nhận thức sâu sắc về tình hình tài chính của mình và chủ động quản lý đầu tư của họ.
Lợi ích của việc cho vay ký quỹ

Có rất nhiều lý do tại sao mọi người đi vay để đầu tư. vay Margin có thể giúp bạn tăng kích thước của lợi nhuận đầu tư của bạn và cung cấp cho bạn cơ hội để đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn.

dm6

Danh mục bán nhà, biệt thự trên website NhaDatSo.com

Hơn nữa, họ có thể giúp bạn tránh phải trả thuế trên vốn tăng tiềm năng là bạn không cần phải bán bất cứ tài sản của bạn để mua cái mới.
Nhưng trong khi có rất nhiều lợi ích gắn liền với các khoản vay ký quỹ, cũng có nhiều rủi ro liên quan với loại cho vay.

Trong thực tế, những rủi ro liên quan đến các khoản vay lề rất cực mà là rất quan trọng cho tất cả các nhà đầu tư – bất kể như thế nào dày dạn hay thành công bạn có – để thực sự hiểu được cho vay ký quỹ trước khi thử nghiệm các nước trong không gian này.

Biết những rủi ro

Một trong những rủi ro lớn nhất và phổ biến nhất liên quan đến cho vay ký quỹ là khả năng mất tiền.

Bởi vì bạn đang sử dụng cho vay margin để mua cổ phiếu và giá cổ phiếu di chuyển thường xuyên, bạn được tiếp xúc với các nguy cơ mà các cổ phiếu có thể giảm về giá trị. Nói cách khác, bạn có thể phải đối mặt với tổn thất rất lớn nếu thị trường giảm.
Một trong những rủi ro lớn nhất và phổ biến nhất liên quan đến cho vay ký quỹ là khả năng mất tiền.
Hơn nữa, vì cách vay lề làm việc, nếu cổ phiếu của mình giảm mạnh về giá trị đột nhiên, bạn có thể bị buộc phải bán một số tài sản của bạn đột nhiên gặp một margin call.

số tiền cho vay ký quỹ của bạn được xác định bởi các chứng khoán trong danh mục đầu tư của bạn, vay của họ đối với Giá trị (LVR) và hạn mức tín dụng dựa trên đánh giá về tình hình tài chính của bạn. Bạn có thể nhận được một “margin call” từ cho vay của bạn nếu giá trị của danh mục đầu tư bảo mật của bạn rơi đáng kể.
Nếu giá trị của danh mục đầu tư của bạn rơi, nó sẽ làm giảm giới hạn vay của bạn và gây ra một sự gia tăng mức độ đòn bẩy tài chính của bạn, như dư nợ cho vay của bạn không thay đổi.
Nếu mức độ đòn bẩy tài chính của bạn vượt quá LVR tối đa của người cho vay, ngân hàng của bạn có thể cung cấp cho bạn một cuộc gọi margin và yêu cầu bạn nạp đầu tư của bạn hoặc trả một số tiền cho vay.
Để đáp ứng một cuộc gọi margin và mang LVR lại đến một mức độ chấp nhận được, bạn sẽ phải tìm thêm tiền mặt để trả cho người cho vay, bán một số danh mục đầu tư của mình để nâng cao các khoản tiền cần thiết để thanh toán cho vay của bạn, hoặc cho vay của bạn thêm an ninh trên cổ phiếu khác trong danh mục đầu tư của bạn.

Hôm nay, dưới những thay đổi trong Luật pháp sửa đổi Tổng công ty (dịch vụ tài chính hiện đại hoá) Đạo luật , cho vay của bạn là cần thiết để liên lạc với bạn trước khi thực hiện một cuộc gọi ký quỹ. *

van ninh

Tìm kiếm trên website NhaDatSo.com

Quản lý rủi ro

Để tránh phải đối mặt với một cuộc gọi ký quỹ, điều quan trọng để quản lý các rủi ro liên quan đến cho vay ký quỹ.

Vay thận trọng và xây dựng một danh mục đầu tư đa dạng của các tài sản sẽ giúp bạn quản lý và giảm nhẹ một số những rủi ro liên quan đến cho vay ký quỹ.
Hơn nữa, giống như bất kỳ khoản vay, nó là giá trị mua sắm xung quanh để đảm bảo bạn có được những thỏa thuận tốt nhất cho nhu cầu của bạn.
* Thông tin chính xác về ngày 24 tháng 6 năm 2015.

Thực hiện theo chúng tôi trên Twitter cho biết thêm tin tức, thủ thuật và cảm hứng. Trở thành người bạn đời của chúng tôi trên Facebook và khám phá của chúng tôi bảng Pinterest .

Giống như bài viết này hoặc tìm thấy nó hữu ích? Chia sẻ nó!

Truy cập để xem nhiều hơn tại NhaDatSo.com – Mạng Số 1 Việt Nam
Hotline: (08) 6262.3838 / (08) 2266.3838 / (08) 2268.3838

11111

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>